Czad - niewidoczny zabójca

Wednesday 28 August Chimney

Ryzyko podtrucia się tlenkiem węgla jest wciąż znacznym problemem ogólnospołecznym w Polsce. Lekkomyślne nastawienie do ogrzewania, a czasem zwyczajna bezmyślność skutkują wieloma ludźmi pokrzywdzonymi przez czad w każdą zimę. Tlenek węgla, który potocznie nazywamy czadem, jest pozbawionym woni gazem, jaki jest groźny dla organizmów żywych. Pojawia się gdy w wyniku deficytu dostępu do czystego powietrza następuje niezupełne spalanie się opału w piecu.

Największe ryzyko zatrucia tlenkiem węgla występuje w mieszkaniach, w jakich instalacja grzewcza jest niehermetyczna, a dodatkowo brak efektywnej wentylacji, np. na skutek rozmyślnego zapchania krat wentylacyjnych, czy po wymienieniu okien albo drzwi na bardziej szczelne. Okna starszego wariantu przy swych licznych słabościach (jak np. duże utraty ciepła) umożliwiały mimo wszystko zapewnienie lepszego przepływu powietrza, co jest cięższe przy nowoczesnych oknach plastikowych. Jednakże także one posiadają mikrowywietrzniki, chociaż cyrkulacja powietrza nie jest tak efektywna jak w wypadku starych okien drewnianych.

Żeby ograniczyć niebezpieczeństwo skażenia czadem, należy przede wszystkim dostarczyć optymalny stopień wymiany powietrza w pomieszczeniu, oraz uszczelnić samą instalację grzewczą (obojętnie co by nie było źródłem ciepła – kocioł C.O., kocioł kondensacyjny albo kominek). Nie można zakrywać wywietrzników, ponieważ utrudnia to krążenie powietrza w lokum, a od czasu do czasu należy wywietrzyć mieszkanie. W stałych przedziałach czasu trzeba skontrolować kondycję przewodów wentylacyjnych oraz dymowych, a w przypadku potrzeby uszczelnić komin: patrz tutaj.

Znamionami zatrucia tlenkiem węgla są bóle oraz zawroty głowy, przemęczenie, dolegliwości z oddychaniem, senność i wymioty. W wypadku zaobserwowania u siebie lub innych domowników tego typu symptomów należy koniecznie natychmiast przewietrzyć mieszkanie i wezwać karetkę pogotowia.

Należy również mieć na uwadze, zwłaszcza w wypadku źródeł ogrzewania ustawionych wewnątrz obiektu, a nie w oddzielnym miejscu, o tym że do dobrego przebiegu spalania konieczny jest ciągły dopływ czystego powietrza. Spalanie jest przecież procesem utleniania, i wyłącznie przy odpowiedniej wymianie powietrza następuje pełne spalanie, podczas jakiego uwalnia się zwykły dwutlenek węgla.